Regulament LENSAGRAM - Lensa.ro

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI LENSA

 

 Concurs LENSAGRAM

 

 

SECŢIUNEA 1. DESFĂŞURAREA CAMPANIEI:

 

1.1. Organizatorul Campaniei . Concurs LENSAGRAM , numită în cele ce urmează “Campania” este   S.C. Tensa Art Design S.R.L. cu sediul in : Str. Pacii, nr. 22 Chiajna, Ilfov,  C.U.I.: RO25170469, Nr. R.C.: J23/1078/2010, telefon: 0371.525.669   înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 29247, denumită în continuare "Organizatorul".

 

 

1.2 Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”).

Perioada în care se desfăşoară Campania este descrisă la Secţiunea 3 ca Durata Campaniei.

 

1.3.Regulamentul este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin punerea la dispoziţie în mod gratuit oricărei persoane in showroom-ul LENSA si in cadrul website-ului www.lensa.ro

 

1.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare de la data publicării actelor adiţionale ce conţin aceste modificări. Orice modificări ulterioare vor fi disponibile in cadrul website-ului www.lensa.ro si in cadrul pagii de facebook Lensa https://www.facebook.com/LensaRomania/, sectiunea Notite

 

1.5. Campania este organizata incepand cu data de 25 iunie 2019 si se va incheia pe data de 24 iulie 2019. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Campania se adreseaza atat publicului feminin, cat si celui masculin, cu varsta minima de 14 ani, cu domiciliul in Romania, si se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

1.6. Campania se adresează tuturor vizitatorilor si / sau clientilor showroom-ului Lensa sau shop-ului online Lensa, care indeplinesc conditiile de participare.

 

1.7. Campania promoţională se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 – Republicată - privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţa cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania este organizată şi se desfăşoară în cadrul showroom-ului Lensa si website-ului www.lensa.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1. Campania se va desfăşura în perioada  25 iunie 2019 – 24 iulie 2019 (numită în continuare „Durata Campaniei”).

 

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica perioada şi sistemul de funcţionare al Campaniei pe parcursul derulării acesteia, conform prevederilor de la Secţiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi făcută public in cadrul website-ului www.lensa.ro si in cadrul pagii de facebook Lensa https://www.facebook.com/LensaRomania/, sectiunea Notite.

 

 

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE

 

5.1. În cadrul prezentei Campanii se va acorda 1 premiu in valoare de 1000 lei

VALOARE TOTALA PREMII:  1000 lei.

Castigatorul va primi un voucher in valoare de 1000 lei, iar in baza acestuia isi poate alege din produse disponibile in showroom-ul Lensa sau online pe www.Lensa.ro, in valoare de maxim 1000 lei/ (TVA inclus) .

 

5.2. Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină la sursă şi să vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat Participantului câştigător al Campaniei în conformitate cu prevederile Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu Premiul acordat în cadrul Campaniei, revenind în exclusivitate Participantului câştigător.

Premiul nu se preschimba in bani.

 

5.3. În cazul refuzului persoanei desemnate câştigătoare de a beneficia de premiu (de exemplu respectivul câştigător refuză premiul expres şi neechivoc sau manifestă o atitudine similară), sau în cazul imposibilităţii validării conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda următoarei rezerve extrase. În cazul în care nicio rezervă nu poate fi validată, premiul va rămâne la dispoziţia Organizatorului.

 

 

SECŢIUNEA 6. CONDIŢII ŞI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

6.1. Pentru a intra in concurs, participantii la campanie trebuie sa se fotografieze cat mai creativ cu unul din produsele achizitionate de pe www.lensa.ro sau disponibile in cadrul showroom-ului Lensa si sa posteze fotografia pe contul personal de instagram, insotita de hashtag-urile #Lensagramer si #ClearJoy.

Pentru participantii care vin in showroom, pasii de inscriere ce trebuie urmati sunt acestia: se fotografiaza cu perechea preferata de ochelari  in corner-ul special amenajat – Lensagram sau in oricare alta zona din interiorul showroom-ului si publica imaginea pe contul lor de instagram, folosind hashtag-urile #Lensagramer si #ClearJoy.

In cazul achizitiilor efectuate online, participantii se pot inscrie in concurs , nefiind necesar sa se fotografieze in corner-ul Lensagram din showroom, ci doar sa urcand pe instagram, folosind hashtag-urile #Lensagramer si #ClearJoy, o fotografie cu ei purtand produsul comandat.

 Pentru ca o inscriere sa fie valida, fotografia trebuie sa fie insotita de cele 2 hashtag-uri, iar contul de instagram trebuie sa fie public.

Un user poate avea inscrieri multiple de pe acelasi cont de instagram.

 

SECŢIUNEA 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

7.1. La această Campanie poate participa orice persoană fizică, cu vârsta de minimum 14 ani la data începerii Campaniei şi care are domiciliul sau reşedinţa în România, cu excepţia angajaţilor Organizatorului. Persoanele sub 18 ani la data începerii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (părinte/ tutore legal) aceasta însemnând că, în cazul unui câştig, intrarea în posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia.

7.2. Prin înscrierea la Campanie se consideră că participanţii au cunoscut şi acceptă integral, expres şi neechivoc prezentul Regulament.

7.3. Dacă sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

7.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul să elimine din Campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, procedând la demersuri legale pentru sancţionarea acestora conform legilor în vigoare.

 

 

 

SECŢIUNEA 8. MODALITĂŢILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

 

8.1. La finalul perioadei de participare, se vor centraliza fotografiile inscrise in concurs, iar in data de 28 iulie 2019 se va alege cea mai creativa imagine, tinandu-se cont ca  participantul trebuie sa indeplineasca toate cerintele de mai sus. In caz contrar, se va selecta urmatoarea fotografie considerata creativa.

Castigatorul va fi anuntat pe pagina oficiala de facebook Lensa, pe contul oficial de instagram Lensa.ro si printr-un mesaj privat in aceeasi retea de socializare mentionata mai sus.                                                                                                                     

Premiul consta in produse din shop-ul online Lensa.ro, in valoare de 1000 lei. Va fi acordat 1 premiu in valoare de 1000 lei, in baza caruia se pot achizitiona produse disponibile pe www.Lensa.ro.

Produsele castigate poate fi ridicate din showroom-ul Lensa sau pot fi comandate online pe www.lensa.ro si livrate la domiciliul castigatorului.

 

Castigatorul va fi ales folosindu-se un procedeu de jurizare si selectie a celei mai originale si creative fotografii inscrisa in concurs, in prezenta unui juriu alcatuit dintr-un reprezentant al orgnizatorului si colaboratorii acestuia.

 

8.2 O data cu selectarea persoanei castigatoare se va extrage si cate o rezerva,

 

 

SECŢIUNEA 9. REVENDICAREA, VALIDAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

 

9.1.  Câştigătorul va fi denumit Potenţial Câştigător până la validarea finală a acestuia.

 

9.2. În scopul validării finale, Organizatorul va solicita participanţilor/reprezentantilor legali, la momentul decernarii premiului, prezentarea cărţii de identitate. Nu se acceptă revendicarea premiilor de către altcineva decât de catre  persoana care a parcurs pasii de participare in concurs conform Regulament sau de catre reprezentantul legal al acesteia.

 

9.3. În cazul în care câştigătorul refuză premiul oferit în cadrul acestei campanii sau nu respectă termenii impuşi de prezentul Regulament, Organizatorul este îndreptăţit să apeleze la rezerve conform Regulamentului.

 

9.4. Câştigătorul va fi validat doar dacă respectă toate prevederile prezentului Regulament.

 

9.5. Toate cheltuielile privind punerea la dispoziţie a premiului vor fi suportate de către Organizator, cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament.

 

Clauze diverse de validare şi acordare a premiilor

 

9.6. În cazul în care câştigătorul premiului Campaniei este o persoană lipsită de capacitatea de exerciţiu ori are capacitate restrânsă de exerciţiu, acesta este îndreptăţit să intre în posesia câştigului numai în prezenţa reprezentantului sau legal.

 

 

9.7. În situaţia în care un minor cu vârsta între 14 şi 18 ani va fi desemnat câştigător al premiului oferit in cadrul  Campaniei, acesta va putea intra în posesia premiului numai cu acordul tutorelui legal sau al părintelui. În acest sens, tutorele legal va trebui să pună la dispoziţia Organizatorului în cadrul procesului de pre-validare/validare următoarele documente suplimentare procedurii descrise mai sus:

  • Copie după actul de identitate al părintelui său tutorelui legal, în cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 lei;
  • Proces verbal de acceptare a premiului în numele minorului;
  • O declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului respectiv către minorul aflat în grijă să, precum şi de plată oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de acesta;

 

9.9. Exceptând cazurile descrise mai sus la 9.6, 9.7. Câştigătorul premiului nu poate ceda premiul, în integralitatea sa sau parţial, unei alte persoane.

 

9.10. Premiile oferite în cadrul concursului  vor fi puse în posesia câştigătorilor doar pe teritoriul României şi nu pot fi înlocuite cu bani sau alte beneficii.

 

SECŢIUNEA 10. RESPONSABILITATE

 

10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a invalida orice participare i se pare suspectă în conformitate cu prevederile prezentului regulament, fără a informa participantul de acest lucru.

 

 

SECŢIUNEA 11. DATE PERSONALE

 

 

11.1 Având în vedere faptul că Regulamentul General privind Protecţia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) a intrat in vigoare incepand cu 25 mai 2018, prin participarea si inscrierea la campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia Organizatorilor in desfasurarea concursului, date cu caracter personal: nume, prenume / denumire cont instagram si o copie a actului de identitate – divulgata numai de catre castigator in vederea revendicarii si acordarii premiului, astfel cum sunt solicitate de catre Organizatori conform prezentului Regulament.

 

11.2. Participantii declara ca au cunoștința despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si sunt de acord cu aceasta prelucrare in scopul executării prezentului Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile GDPR.

 

11.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participantii se va face in conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația privind masurile de punere în aplicare a GDPR și cea conexă, precum și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

 

11.4. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la:

 

SC Tensa Art Design S.R.L. cu sediul in : Str. Pacii, nr. 22 Chiajna, Ilfov sau la adresa de email: [email protected]

 

11.5. Câştigătorul premiului Campaniei îşi exprimă acordul expres şi neechivoc, ca datele lui cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiului şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorului. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar şi de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care şi-au dat acordul explicit şi neechivoc în acest sens.

 

 

11.6. În cazul câştigătorului unui premiu cu valoare care depăşeşte 600 RON, Codul numeric personal, precum şi Seria BI/CI vor fi colectate , conform obligaţiilor legale in vigoare. Numele şi prenumele câştigătorului şi premiul câştigat în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligaţiilor impuse de Ordonanţă de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată.

 

11.7. Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către Organizator.

 

11.8. Organizatorul le poate solicita Participanţilor acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse materiale tipărite, audio şi video, numele, prenumele lor, oraşul de reşedinţă, imaginea şi vocea. Participanţii nu vor fi obligaţi să îşi exprime acest acord, acest lucru rămânând la libera lor alegere. În cazul în care Participanţii vor dori să îşi exprime acordul în acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaraţie scrisă semnată de aceştia.

 

 

SECŢIUNEA 12. FORŢĂ MAJORĂ

 

12.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa sa şi a cărui apariţie pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

 

12.2. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forţa majoră, acesta este obligat să comunice Participanţilor la Campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 13. TAXE ŞI IMPOZITE

 

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru premiul obţinut de către câştigător în conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, sunt în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

 

SECŢIUNEA 14. LITIGII

 

14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

 

 

Regulamentul de participare/desfăşurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in showroom-ul Lensa si in cadrul website-ului www.lensa.ro sau in cadrul pagii de facebook Lensa https://www.facebook.com/LensaRomania/, sectiunea Notite.

 

 

 

S.C. Tensa Art Design S.R.L.

 

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 21.08.2019