inchide

Cosul tau
Cosul tau este gol!

Politică GDPR - Lensa.ro

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal și confidențialitate - Lensa.ro

www.lensa.ro

 

Această politică are rolul de a vă informa asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. sau pe care dvs. ni le comunicați prin intermediul prezentului site (Lensa.ro), precum și a modului în care vom prelucra aceste date.

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.

Ne puteți contacta prin intermediul datelor din pagina de contact pentru orice informații suplimentare privind modul în care folosim datele dvs.

În plus, vă rugăm să citiți Termenii și condițiile și Politica de cookies.

 

INFORMAȚII DESPRE SOCIETATE

Operator: TENSA ART DESIGN S.A., cu sediul social în Chiajna, str. Păcii, nr. 22, județ Ilfov, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului J23/1078/2010 și CUI RO25170469 (în continuare „LENSA”).

Date de contact0371525777 [email protected] | www.lensa.ro

 

TERMENI DE SPECIALITATE UTILIZAȚI ÎN PREZENTA POLITICĂ

„Date cu caracter personal” - reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită și „persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (art. 4, alin. (1) din Regulamentul General privind Protecția Datelor).

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau "prelucrarea datelor" - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 „GDPR” - reprezintă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

„Operator” -  înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal (societatea TENSA ART DESIGN S.A.);

„Persoana vizată”  - înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;

„Autoritate de Supraveghere" - înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România, autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;

 

PRINCIPIILE DE COLECTARE SI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

TENSA ART DESIGN SA va colecta numai acele date care sunt necesare derulării relației contractuale cu dumneavoastră precum și acele date ce sunt necesare creării contului dumneavoastră de client.

Datele dumneavoastră sunt securizate și în calitate de persoana vizată beneficiați de toate drepturile acordate de lege.

Datele dumneavoastră personale sunt transmise către terți furnizori de servicii ai subscrisei, întotdeauna cu respectarea prevederilor legale și cu asigurarea unui grad de securitate corespunzător atât prin aplicarea cadrului legal cât și prin prevederile contractelor încheiate cu terții furnizori.

Datele dumneavoastră personale pot fi transmise în afara spațiului UE în special către terți furnizori a căror logistică este amplasata pe teritoriul SUA și cu care subscrisa se afla în relație contractuala, cu respectarea condițiilor de securitate a datelor și principiilor de prelucrare a acestora prevăzute in cadrul Deciziei Uniunii Europene aplicabile din data de 10.07.2023 prin care s-a stabilit că datele personale transmise către Statele Unite ale Americii beneficiază de un grad de securitate corespunzător și similar cu cel oferit de statele europene membre ale UE sau care au adoptat in legislația naționala prevederile Regulamentului GDPR . Suplimentar, masuri de protecție a datelor dumneavoastră personale au fost implementate in contractele semnate cu toți terții furnizori – procesatori de date si care stau la baza acestor transmiteri.

Datele dumneavoastră vor fi transmise către terțe entități numai în măsura în care aceasta transmitere este necesara pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de subscrisa ori pentru crearea, menținerea, actualizarea si dezvoltarea bazei de date a TENSA ART DESIGN SA, extinderea serviciilor oferite și îmbunătățirea acestora, în scopuri de marketing si promovare, etc.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către terțe entități care nu se afla in relație contractuala cu SC TENSA ART DESIGN SA si al căror obiect de activitate este legat de procesarea datelor si care nu îndeplinesc condițiile de securitate și confidențialitate a datelor impuse de legislația in vigoare.

Prezenta politica detaliază toate utilizările admise precum drepturile de care beneficiați. Acestea pot fi exercitate si raportat la datele procesate de terți furnizori prin intermediul TENSA ART DESIGN SA, conform celor detaliate în continuare:

 • MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TENSA ART DESIGN SA va colecta numai acele date care sunt necesare derulării relației contractuale cu dumneavoastră precum și acele date ce sunt necesare creării contului dumneavoastră de client.

Datele dumneavoastră sunt securizate și în calitate de persoana vizată beneficiați de toate drepturile acordate de lege.

Datele dumneavoastră personale sunt transmise către terți furnizori de servicii ai subscrisei, întotdeauna cu respectarea prevederilor legale și cu asigurarea unui grad de securitate corespunzător atât prin aplicarea cadrului legal cât și prin prevederile contractelor încheiate cu terții furnizori.

Datele dumneavoastră personale pot fi transmise în afara spațiului UE în special către terți furnizori a căror logistică este amplasata pe teritoriul SUA și cu care subscrisa se afla în relație contractuala, cu respectarea condițiilor de securitate a datelor și principiilor de prelucrare a acestora prevăzute in cadrul Deciziei Uniunii Europene aplicabile din data de 10.07.2023 prin care s-a stabilit că datele personale transmise către Statele Unite ale Americii beneficiază de un grad de securitate corespunzător și similar cu cel oferit de statele europene membre ale UE sau care au adoptat in legislația naționala prevederile Regulamentului GDPR . Suplimentar, masuri de protecție a datelor dumneavoastră personale au fost implementate in contractele semnate cu toți terții furnizori – procesatori de date si care stau la baza acestor transmiteri.

Datele dumneavoastră vor fi transmise către terțe entități numai în măsura în care aceasta transmitere este necesara pentru îndeplinirea obligațiilor asumate de subscrisa ori pentru crearea, menținerea, actualizarea si dezvoltarea bazei de date a TENSA ART DESIGN SA, extinderea serviciilor oferite și îmbunătățirea acestora, în scopuri de marketing si promovare, etc.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise către terțe entități care nu se afla in relație contractuala cu SC TENSA ART DESIGN SA si al căror obiect de activitate este legat de procesarea datelor si care nu îndeplinesc condițiile de securitate și confidențialitate a datelor impuse de legislația in vigoare.

Prezenta politica detaliază toate utilizările admise precum drepturile de care beneficiați. Acestea pot fi exercitate si raportat la datele procesate de terți furnizori prin intermediul TENSA ART DESIGN SA, conform celor detaliate în continuare:

 • MODALITATEA DE COLECTARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

TENSA ART DESIGN S.A. colectează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarea modalitate:

 • CREAREA ȘI UTILIZAREA UNUI CONT ÎN PLATFORMA LENSA.RO: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, e-mailul. Suplimentar, se vor prelucra date privind istoricul comenzilor.
 • PLASAREA UNEI COMENZI ÎN PLATFORMA LENSA.RO: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, e-mailul, adresa de livrare, precum și orice alte informații oferite voluntar prin câmpul „Observații”.
 • PLASAREA UNEI COMENZI TELEFONICE: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, date privind facturarea, detalii bancare privind plata, precum și orice alte informații oferite voluntar;
 • EFECTUAREA PLĂȚILOR ON-LINE PENTRU COMENZILE PLASATE: datele colectate pentru efectuarea plăților on-line vor fi prelucrate de furnizorul LENSA de plăți online, respectiv NETOPIA PAYMENTS S.R.L. Astfel, NETOPIA va prelucra următoarele date: datele privind detaliile cardului și numele deținătorului cardului;
 • RETURNAREA PRODUSELOR: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, adresa, numărul de telefon/adresa de e-mail și contul IBAN. Aceste date se vor prelucra în vederea respectării obligației legale prevăzute în Ordonanța nr. 34/2014 privind dreptul de retragere.
 • PLASAREA UNEI COMENZI DE PRODUSE CARE NECESITĂ RAPORT sau PRESCRIPȚIE MEDICALĂ: se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, datele medicale extrase din raportul medical (distanțare pupilară), detalii bancare privind plata, date privind facturarea, precum și orice alte informații oferite voluntar;
 • PROGRAMAREA ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI COSULTAȚII: se vor prelucra următoarele date: datele rezultate din chestionarul completat anterior obținerii programării la consultație, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, date privind ziua și ora programării;
 • PUBLICAREA UNUI COMENTARIU ASUPRA PRODUSELOR DE PE SITE: se vor prelucra următoarele date: numele de utilizator, precum și datele sau informațiile oferite în mod voluntar în secțiunea destinată comentariilor despre produsele de pe site-ul Lensa.ro;
 • COMUNICĂRI COMERCIALE: se vor prelucra următoarele date: numărul de telefon și adresa de e-mail oferite în situația abonării la newsletter;
 • PARTICIPAREA LA DIFERITE CAMPANII/CONCURSURI: se vor prelucra datele dvs. în conformitate cu modalitatea/mecanismul fiecărui concurs în parte și potrivit Regulamentului aferent campaniilor/concursurilor desfășurate;
 • VIZITAREA SITE-ULUI: se vor prelucra următoarele date: date prelucrate prin intermediul cookies, date privind identificatorul on-line (IP), dispozitivul (nivel de țară), istoricul de vizualizare al site-ului web, timestamp-ul, cerere/acțiune.;
 • INTERACȚIONAREA CU SITE-UL LENSA PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE: se vor prelucra datele oferite voluntar prin secțiunea comentarii (ex. opiniile exprimate, imaginile inserate, numele user-ului de pe respectiva platformă etc.);
 • PROCESUL DE RECRUTARE: se vor prelucra datele transmise voluntar la adresele de e-mail puse la dispoziție pe site-ul lensa.ro în vederea aplicării la job-urile publicate (ex. numele și prenumele, datele din CV-ul de angajare etc.).
 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Vă prezentăm distinct, în cele ce urmează, informații despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și scopurile prelucrării:

 1. CREAREA ȘI UTILIZAREA UNUI CONT ÎN PLATFORMA LENSA.RO

În cazul creării și utilizării unui cont, sunt prelucrate date cu caracter personal cum ar fi: numele și prenumele, numărul de telefon, e-mailul.

 • Temeiul legal al prelucrării: 6 alin. (1) lit. b) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Astfel, prin crearea si utilizarea contului dvs., se vor putea face demersurile necesare în vederea achiziționării produselor dorite, se va putea gestiona comanda plasată, se va putea urmări istoricul comenzilor etc.
 • Perioada de stocare: datele cu caracter personal înregistrate în contul dvs. se vor păstra până când dvs. veți decide închiderea contului sau dacă au trecut mai mult de 3 ani de la ultima autentificare în cont.
 • Unde sunt stocate datele: datele pe care le vom descărca local se vor stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud. Datele furnizate prin intermediul rețelelor de social media vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii.
 • Accesul la date: datele cu caracter personal vor putea fi accesate, suplimentar față de Operator, de platformele Google+ sau Facebook, atunci când conectarea la platforma Lensa.ro are loc prin intermediul lor, și de furnizorii de servicii IT pentru societate sau cei care prestează anumite servicii de asistență tehnică/gestionare relații clienți (în baza contractelor încheiate între TENSA ART DESIGN și aceștia din urmă). De asemenea, accesul la date va putea fi oferit și autorităților abilitate în acest sens în scopurile precis expuse.
 1. ACHIZIȚIONAREA PRODUSELOR (PRIN INTERMEDIUL PLATFORMEI ON-LINE SAU TELEFONIC)

În vederea plasării comenzilor (on-line și telefonic), sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, nr. de telefon, e-mailul, adresa de livrare, date privind facturarea, detalii bancare privind plata, precum și orice alte informații oferite voluntar de dvs. prin câmpul „Observații” sau în altă modalitate (în cadrul convorbirii telefonice).

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Astfel, datele dvs. sunt prelucrate în temeiul încheierii contractului dintre părți pentru achiziționarea produselor în baza comenzilor plasate.
 • Perioada de stocare: datele prelucrate în vederea achiziționării produselor din platforma Lensa.ro se vor prelucra pe întreaga durată a derulării raporturilor cu Lensa. Datele înregistrate în momentul efectuării unei comenzi telefonice vor fi păstrate pentru cel mult 1 an de la momentul închiderii comenzii (livrare/ridicare din showroom). Datele înscrise în documentele financiar-contabile (ex. facturi, plăți efectuate cu cardul, plăți ramburs etc.) vor fi  păstrate în arhivă timp de 5 (cinci) ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, în conformitate cu perioadele Legii contabilității nr. 82/1991 și a  Ordinului 2634/2015.
 • Unde sunt stocate datele: datele înregistrate prin platforma online Lensa.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele societății, securizate, locale și în cloud. Înregistrările convorbirilor și datele comunicate telefonic vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. În cazul comenzilor livrate prin intermediul firmelor de curierat, datele de livrare vor fi stocate pe platformele online ale firmelor de curierat cu care colaborăm și vor fi supuse termenelor de păstrare ale acestora. Datele contabile le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud sau în arhiva fizică.
 • Accesul la date: angajații/colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. vânzări), furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții (în baza contractelor încheiate între TENSA ART DESIGN și aceștia din urmă), furnizorul de servicii de facturare și contabilitate, Agenția Națională de Administrare Fiscală, societățile de curierat (ex. Fan Courier, DPD Courier, Fastius Courier, DHL Courier etc.), procesatorul de plăți online (Netopia Payments), autoritățile abilitate în acest sens.
 1. PLASAREA COMENZILOR CE NECESITĂ RAPORT sau PRESCRIPȚIE MEDICALĂ

Pentru efectuarea comenzilor ce necesită raport sau prescripție medicală, se vor prelucra următoarele date: numele și prenumele, adresa de e-mail, nr. de telefon, adresa de livrare, datele medicale extrase din raportul medical (ex. distanțare pupilară), detalii bancare privind plata, date privind facturarea, precum și orice alte informații oferite voluntar de dvs. Produsele din această categorie (ex. lentilele cu dioptrii) nu se pot elibera decât în baza informațiilor extrase din raportul de consultație optometrică, aceste informații  numărându-se printre datele cu caracter sensibil prelucrate de TENSA ART DESIGN SA.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) (temeiul contractual) și art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv în urma consimțământului explicit oferit de dvs. pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopul specific al furnizării unor produse particularizate conform unei prescripții medicale.
 • Perioada de stocare: Datele cu caracter personal se vor păstra în arhiva internă pe o perioadă de 3 (trei) ani de la momentul efectuării achiziției.
 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online Lensa.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.
 • Accesul la date: angajații și colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. vânzări), optometriștii parteneri, furnizorii de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizorii cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții (în baza contractelor încheiate între TENSA ART DESIGN și aceștia din urmă).
 1. PROGRAMAREA ON-LINE ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI CONSULTAȚII

Pentru accesarea platformei on-line Lensa.ro în vederea obținerii unei consultații, se vor prelucra următoarele date cu caracter personal: datele rezultate din chestionarul completat anterior obținerii programării la consultație, numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, date privind data și ora programării.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. b) (temeiul contractual) și art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulament, respectiv în urma consimțământului explicit oferit de dvs. pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru scopul specific al obținerii unei consultații.
 • Perioada de stocare: datele referitoare la programare și cele înscrise în fișa de pacient vor fi stocate pentru o perioadă de 1 an.
 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online Lensa.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.
 • Accesul la date: angajații și colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. vânzări), optometriștii partenerii, furnizorii de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții (în baza contractelor încheiate între TENSA ART DESIGN și aceștia din urmă).
 1. PUBLICAREA UNUI COMENTARIU PENTRU PRODUSELE DE PE SITE

Pentru operațiunea voluntară de publicare a unui comentariu pe platforma Lensa.ro, se vor prelucra următoarele date: numele de utilizator, precum și datele/informațiile oferite în mod voluntar de dvs. în secțiunea destinată comentariilor despre produsele de pe Lensa.ro;

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) – interesul legitim al societății în vederea îmbunătățirii serviciilor și experienței oferite clienților Lensa.ro, ajutând astfel la evaluarea calității produselor.
 • Perioada de stocare: datele vor rămâne publicate pe platforma Lensa.ro până când dvs. veți decide să ștergeți acel comentariu.
 • Unde sunt stocate datele: Datele înregistrate prin platforma online Lensa.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud. Datele transmise către Trusted Internet SRL vor fi șterse în mod automat după ce scopul a fost atins, în conformitate cu politica proprie. Datele sunt transmise pentru o perioadă limitată de timp către serviciul partener „Opinii de încredere by TRUSTED.RO” în scopul evaluării serviciului sau produselor achiziționate din portofoliu.
 • Accesul la date: Angajații și colaboratorii operatorului din departamentele specifice (ex. departament IT), furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, Trusted Internet SRL (Feedback.Trusted.ro) și autorităților abilitate în acest sens.
 1. COMUNICĂRI COMERCIALE

Pentru obținerea de comunicări comerciale în urma abonării la newsletter se vor putea prelucra următoarele date: adresa de e-mail și numărul de telefon.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. a) – consimțământul expres oferit de persoana vizată pentru scopul abonării în vederea primirii de comunicări comerciale.
 • Perioada de stocare: în cazul abonării pentru comunicări comerciale, prelucrarea datelor în vederea transmiterii acestor comunicări va continua până când dvs. veți solicita dezabonarea. După dezabonare, comunicările comerciale nu vor mai fi transmise, însă datele vor rămâne stocate în arhiva internă pe o perioadă de 3 ani de la ultima dvs. comandă plasată prin intermediul platformei Lensa.ro.
 • Unde sunt stocate datele: datele înregistrate prin platforma online www.lensa.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană. Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.
 • Transferul internațional de date: datele prelucrate în acest sens sunt transferate către platforma Mailchimp - EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK: ACTIVE.
 • Accesul la date: furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții; furnizorul soluției de trimitere a newsletterului email (Mailchimp); furnizorul soluției de telecomunicații pentru mesajele de tip SMS (SendSMS); autoritățile abilitate în acest sens (în urma solicitărilor prin cerințe legale).

În cazul comunicărilor comerciale, în situația în care care veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative de la Lensa.ro, se va opta pentru accesarea butonului de „Dezabonare” ori prin transmiterea unui e-mail în acest sens (e-mail de dezabonare pe adresa [email protected]).

 

 1. PARTICIPAREA LA DIFERITE CONCURSURI sau CAMPANII

Datele prelucrate pentru participarea la diferite concursuri sau campanii vor fi prelucrate în conformitate cu modalitatea și mecanismul fiecărui concurs în parte și potrivit Regulamentului aferent campaniilorsau concursurilor desfășurate. Regulamentul aferent campaniei sau concursului se va regăsi pe site-ul Lensa.ro.

 1. INTERACȚIUNEA CU SITE-UL LENSA PRIN INTERMEDIUL REȚELELOR DE SOCIALIZARE

Prin interacțiunea cu site-ul Lensa.ro (prin intermediul butoanelor integrate), se vor prelucra datele oferite de dvs. voluntar prin secțiunea comentarii (ex. opiniile exprimate, imaginile inserate, numele userului de pe respectiva platformă etc.);

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) – interes legitim și art. 6 alin. (1) lit. b) – temeiul contractual.
 • Perioada de stocare: 1 (un) an de la ultima vizită pe platforma Lensa.ro.
 • Unde sunt stocate datele: Datele sunt stocate pe serverele situate în Uniunea Europeană (servere Google - Irlanda pentru cookie-uri terțe).
 • Accesul la date: furnizorii de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asistență tehnică și furnizorii de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții; autoritățile de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale; platforme de socializare, motoare de căutare: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Youtube.
 1. NAVIGAREA/VIZITAREA SITE-ULUI

Când accesați site-ul nostru, colectăm date despre persoana dvs. prin identificatori online (cookie-uri și IP), dispozitiv (nivel de țară), istoric de vizualizare a site-ului web, timestamp, cerere/acțiune.

Website-ul colectează automat anumite informații și le stochează în fișiere de jurnal. Folosim aceste informații pentru a putea proiecta site-ul astfel încât să ne adaptăm mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să folosim adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea eventualelor disfuncționalități ale serverelor și pentru a gestiona site-ul, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferințelor vizitatorilor.

Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum puteți șterge cookie-urile și dezactiva urmărirea accesând Politica de cookie-uri disponibilă pe site-ul nostru.

 • Temeiul legal al prelucrării: art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament – interes legitim și art. 6 alin. (1) lit. a) consimțământul oferit pentru utilizarea anumitor module cookie.
 • Perioada de stocare: în conformitate cu Politica Cookie regăsită pe site.
 • Unde sunt stocate datele: în conformitate cu Politica Cookies și raportul Cookiebot.
 • Accesul la date: furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date) sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții, Google, Facebok, YouTube, autoritățile abilitate, dacă astfel de informații sunt solicitate prin cerințele legale.
 1. PROCESUL DE RECRUTARE

Datele prelucrate de TENSA ART DESIGN în urma transmiterii de dvs., în mod voluntar, la adresele de e-mail puse la dispoziție pe site-ul Lensa.ro pentru aplicarea la job-urile publicate vor putea fi: numele și prenumele, datele din CV-ul de angajare etc.

Datele cu caracter personal aparținând unui candidat pentru un loc de muncă din cadrul Lensa pot fi prelucrate și stocate în scopul recrutării acestuia.

Ca regulă, datele cu caracter personal ale candidaților care nu se prezintă la interviu, nu sunt eligibili sau nu sunt admiși în urma procesului de selecție și, prin urmare, cu care nu se încheie un contract individual de muncă după finalizarea procesului de recrutare în care aceștia s-au înscris, vor fi șterse.

În acest sens, se va proceda la distrugerea documentelor în format fizic (CV-uri, copii ale unor documente etc.) și la ștergerea documentelor în format electronic (CV-uri sau alte documente primite pe e-mail).

În situația în care, din motive rezonabile, Lensa dorește păstrarea, în vederea unei proceduri de selecție ulterioare, a datelor unui candidat care nu a fost inițial selectat în vederea angajării, candidatul este informat despre acest lucru de persoana cu atribuții în acest sens din cadrul Lensa, cu privire la interesul legitim al Lensa ca temei legal pentru prelucrarea datelor, termenele de stocare și ștergere, precum și referitor la drepturile sale, în special dreptul la opoziție și dreptul la ștergerea datelor.

Dacă persoana vizată se opune prelucrării sau obiectează cu privire la extinderea perioadei de păstrare și procesare a datelor, datele și documentele în cauză sunt distruse, respectiv sunt șterse ireversibil.

 • MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE

Societatea se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care au fost prelucrate ca urmare a interacțiunilor acestora cu platforma Lensa.ro.

În mod specific și conform legii, Lensa adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri interne etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.

Angajații și colaboratorii Lensa au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

Prin raportare la natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și la drepturile și libertățile persoanelor fizice vizate, Societatea implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu legislația în vigoare, atât cea națională cât și cea europeană.

În cadrul măsurilor tehnico–organizatorice, salariații și colaboratorii Societății cu atribuții în protecția și securitatea datelor personale și a echipamentelor IT vor avea întotdeauna în vedere acordarea unei atenții sporite și adecvate protecției datelor cu caracter personal, inclusiv (dar fără a se limita la) accesul securizat și controlat al angajaților/colaboratorilor la datele cu caracter personal, respectiv la bazele de date, sistemele sau aplicațiile IT ale Societății.

 • PRELUCRAREA DATELOR PERSOANELOR MINORE

Platforma Lensa.ro nu este destinată și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință, informații de la copii sub 18 ani. Accesarea și utilizarea site-ului reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea, dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

 • DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

1) Dreptul de acces

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea LENSA o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

 1. a) scopurile prelucrării;
 2. b) categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 3. c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 4. d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 5. e) existența dreptului de a solicita Lensa rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 6. f) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 7. g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;

2) Dreptul de rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la Lensa, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

3) Dreptul de a fi uitat

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Lensa ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Lensa are obligația de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Lensa în conformitate cu prevederile la nivel național sau european;
 6. f) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 7. g) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în conformitate cu prevederile la nivel european, precum și cele la nivel național;
 8. h) din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
 9. i) în scopuri de cercetare științifică ori în scopuri statistice;
 10. j) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4) Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. a) persoana vizată contesta exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite societății Lensa să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

5) Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat (se face referire cu precădere la datele oferite pe un suport electronic; datele oferite pe suport material fac dificilă portarea) și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este efectuată prin mijloace automate.

6) Dreptul la opoziție

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc. Lensa nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care  aceasta demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

      7) Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care:

 • datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
 • aveți dreptul să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,

cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

Puteți solicita oricând ștergerea datelor dvs., fără a invoca vreun motiv. Ștergerea datelor personale înseamnă că vom șterge contul dvs. de utilizator de pe website și că datele dvs. nu vor mai fi procesate de noi. 

Sistemele noastre se vor limita la a reține astfel de informații de arhivă pentru prevederile legale care ne sunt obligatorii, spre exemplu în legătură cu garanția legală.

8) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la o autoritate dintr-un alt stat membru în care persoana vizată își are reședință

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

9) Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau împotriva unei autorități din statul membru în care persoana vizată își are reședința

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care o vizează.

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care Autoritatea nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată, în termen de 3 luni, cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse.

10) Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul legislației în vigoare au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în vigoare.

11) Dreptul de reprezentare

Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fost constituite în mod corespunzător în conformitate cu legislația națională, ale căror obiective statutare sunt de interes public, care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său căile de atac, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri în numele persoanei vizate.

12) Dreptul la despăgubiri

Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a legislației în vigoare are dreptul să obțină despăgubiri de la Lensa sau de la persoana împuternicită de Lensa pentru prejudiciul suferit.

De reținut!

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Pentru ca solicitarea să fie validă, aceasta se transmite doar în scris pe adresa noastră de mail [email protected]
 • Ca urmare a confirmării, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea contului este ireversibilă și implică pierderea punctelor de fidelitate acumulate, lipsa accesului la istoricul de comenzi, vouchere și garanții. Crearea unui cont nou nu va reactiva contul șters.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau la o parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dvs.

În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

 • Exercitarea drepturilor dvs. legale:Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, scriind un email la [email protected] sau [email protected]

Notă de final

Ne bucurăm că ați parcurs notificarea noastră de confidențialitate, ne-ar plăcea să ne lăsați feedbackul dvs. despre cum am putea să o îmbunătățim.

Vă rugăm să nu fie ultima dată când citiți acest document, deoarece vom posta schimbări sau update-uri pe această pagină. Schimbările semnificative vor fi, desigur, notificate.