inchide

Cosul tau
Cosul tau este gol!

Tombola recomanda 4 prieteni - mai 2024 - Lensa.ro

Regulament Campanie "Recomandă 4 prieteni și câștigă o reducere de 10%"

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei "Recomandă 4 prieteni și câștigă o reducere de 10%" este TENSA ART DESIGN SA, cu sediul în Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Păcii, nr. 22, CUI: RO25170469; Nr. ORC: J23/1078/2010, tel: 0371.525.778, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza Notificării nr. 29247, denumită în continuare "Organizatorul".

1.2. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin punerea la dispoziție în mod gratuit oricărei persoane pe website-ul https://lensa.ro pe toată perioada de desfășurare a Campaniei.

1.3. La această Campanie poate participa orice persoană fizică și/sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care îndeplinește condițiile de participare menționate în prezentul Regulament.

1.4. Campania se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 – Republicată - privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață cu modificările și completările ulterioare.

SECTIUNEA 2. PERIOADA DE DESFASURARE

2.1. Campania "Recomandă 4 prieteni și câștigă o reducere de 10%" se desfășoară în perioada 21.05.2024, ora 09:00 - 08.07.2024, conform programului fiecărui magazin.

SECTIUNEA 3. MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. Pentru a participa la Campanie, participanții trebuie să urmeze acești pași:

  • Să viziteze unul dintre magazinele Lensa.
  • Să completeze un formular în magazin cu datele a 4 prieteni care vor beneficia de un consult optometric gratuit.
  • Sa plaseze o comanda.

3.2. Fiecare participant care completează formularul cu datele celor 4 prieteni, va primi o reducere de 10% instant, pentru comanda plasata.

3.3. Reducerea de 10% se aplică instant, pentru comanda plasata și se poate cumula cu alte reduceri sau vouchere acordate.

SECTIUNEA 4. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, prin intermediul în toate magazinele Lensa, conform programului de funcționare al acestora și în limita stocului disponibil.

SECTIUNEA 5. DATE PERSONALE

5.1. Având în vedere că Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 în toate statele Uniunii Europene, prin participarea și înscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția Organizatorului și/sau partenerilor acestuia implicați în desfășurarea Campaniei date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator, conform Regulamentului și formularului de înscriere.

5.2. Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, în conformitate cu prevederile GDPR.

5.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanți se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile GDPR, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea.

SECTIUNEA 6. INTRERUPEREA CAMPANIEI

6.1. Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunțe publicul prin intermediul paginii https://lensa.ro.

SECTIUNEA 7. LITIGII

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

7.2. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant în cadrul magazinelor fizice, precum și pe website-ul https://lensa.ro.