inchide

Cosul tau
Cosul tau este gol!

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI - Iunie - Iulie 2024 - Lensa.ro

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI - Iunie - Iulie 2024

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI:

1.1. Organizatorul Tombolei, numita in cele ce urmeaza “Campania” este TENSA ART DESIGN SA, cu sediul in Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Pacii, nr 22, CUI: RO25170469; Nr. ORC: J23/1078/2010, tel: 0371.525.778,  inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza Notificarii nr. 29247, denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Tombola se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Tombola sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Tombolei (denumit in continuare „Regulamentul”).

Perioada in care se desfasoara Tombola este descrisa la Sectiunea 3 ca Durata Tombolei.

1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in in cadrul website-ului https://lensa.ro/info/regulament-campanii/regulamentul-oficial-al-tombolei-iunie-iulie-2024/ 

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile in cadrul website-ului https://lensa.ro/info/regulament-campanii/regulamentul-oficial-al-tombolei-iunie-iulie-2024/ 

1.5. Perioada de inscriere la tombola incepe cu data de 04.06.2024, ora 09:00 si se va incheia pe data de 31.07.2024, ora 23:59. Orice participant care incearca sa se inscrie dupa aceasta data nu va fi luat in considerare. Tombola se adreseaza atat publicului feminin, cat si celui masculin, cu varsta minima de 18 ani, cu domiciliul in Romania.

1.6. Campania se adreseaza tuturor vizitatorilor si / sau clientilor shop-ului online https://lensa.ro/ care indeplinesc conditiile de participare.

1.7. Tombola se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 – Republicata - privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara  in cadrul website-ului https://lensa.ro/, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 04.06.2024 –31.07.2024 (numita in continuare „Durata Tombolei”).

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Tombolei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi facuta publica in cadrul website-ului https://lensa.ro/info/regulament-campanii/regulamentul-oficial-al-tombolei-iunie-iulie-2024/ Modificarile nu pot privi premiul acordat.

 

SECTIUNEA 4. PREMIILE

4.1. In cadrul prezentei Tombole se vor acorda urmatoarele premii:

  • 1 voucher in valoare de 5000 de lei de la Emag - pentru clientii care recomanda 3 prieteni pentru un consult optometric gratuit;
  • 1 voucher in valoare de 5000 de lei de la Emag - pentru clientii recomandati care efectueaza consultul optometric gratuit.

4.2. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat Participantilor castigatori ai Campaniei in conformitate cu prevederile Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in cadrul Tombolei, revenind in exclusivitate Participantului castigator.

Premiile nu se preschimba in bani.

4.3. In cazul refuzului vreunei persoane desemnate castigatoare de a beneficia de premiu (exemplu respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine similara), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit se va acorda  unei rezerve. In cazul in care rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 5. CONDITII SI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA TOMBOLA

5.1. Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

  • Sa raspunda apelului telefonic din partea TENSA ART DESIGN SA;
  • Sa recomande 3 prieteni pentru un consult optometric gratuit;
  • Cel putin unul din cei 3 prieteni recomandati sa efectueze o consulatatie optometrica gratuita.

Toate persoanele care vor respecta pasii de mai sus vor intra automat in tombola.

Tombola se desfasoara in perioada 04.06.2024 – 31.07.2024, ora 23:59, ulterior fiind desemnati 2 castigatori. O persoana se poate inscrie o singura data, pe perioada concursului. 

 

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Tombolei si care are domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului. Persoanele sub 18 ani la data inceperii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand ca, in cazul unui castig, intrarea in posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia.

6.2. Prin inscrierea si participarea la Tombola, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acestea (personal ori prin imputerniciti/parteneri) pe o perioada  .corespunzatoare scopului prelucrarii, in conformitate cu politica de prelucrare a datelor private afisata pe site-ul organizatorului.

6.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din Tombola inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.

6.5. Prin inscrierea la Tombola se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 7. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

7.1. Castigatorul vor fi ales prin programul Random.org dupa cum urmeaza:

  • In data de 12.08.2024 vor fi alesi cei 2 castigatori dintre participanti

Castigatorii vor fi anuntati telefonic, premiul constand in 2 vouchere, fiecare in valoare de 5000 de lei, de la Emag.

7.2. Organizatorul nu va comunica catre random.org numele ori alte date persoanale ale participantilor, ci va utiliza instrumentele de anonimizare indicate de site-ul mentionat.

Odata cu desemnarea persoanei castigatoare, se va desemna si cate o rezerva pentru castigator, pe baza acelorasi criterii.

 

SECTIUNEA 8. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. Fiecare castigator va fi denumit Potential Castigator pana la validarea finala a acestuia.

8.2. In scopul validarii finale, Organizatorul va solicita participantilor/reprezentantilor legali, la momentul decernarii premiului, prezentarea cartii de identitate. Nu se accepta revendicarea premiilor de catre altcineva decat de catre persoana care a parcurs pasii de participare la tombola conform Regulament sau de catre reprezentantul legal al acesteia.

8.3. In cazul in care un castigator refuza premiul oferit in cadrul acestei campanii sau nu respecta termenii impusi de prezentul Regulament, Organizatorul este indreptatit sa apeleze la rezerva conform Regulamentului.

8.4. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament. Pentru revendicarea premiilor, Participantii/Castigatorii sunt obligati sa puna la dispozitia Organizatorului  numar de telefon si adresa de e-mail valide.

8.5. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiului vor fi suportate de catre Organizator, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor

8.6. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile Tombolei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

8.7. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.

8.8. Premiile oferite in cadrul concursului  vor fi puse in posesia castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu bani sau alte beneficii.

8.9. Organizatorul va face publice numele castigatorilor și câștigurile acordate acestora prin publicarea pe site-ul https://lensa.ro/.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.

 

SECTIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Avand in vedere ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene, prin participarea si inscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia organizatorului si/sau partenerilor acestuia implicatii in desfasurarea concursului date cu caracter personal (de  ex. nume, prenume, numar telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de catre Organizator conform Regulament si formularului de inscriere.

 10.2. Participantii declara ca au cunostinta despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si isi exprima consimtamantul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari in scopul executarii prezentului Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile GDPR.

10.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participantii se va face in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, dar fara a se limita la, prevederile GDPR, legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania (ANSPDCP) le poate emite din cand in cand in legatura cu acestea.

10.4. Participantii isi pot retrage oricand si in mod gratuit consimtamantul pentru prelucarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus, fara a afecta, insa, legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.  In cazul retragerii consimtamantului de prelucrare a datelor oferite pentru inscrierea la concurs, calitatea de participant inceteaza din momentul retragerii. In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii beneficiza de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice participantului sau l-ar putea afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana participanta va putea adresa o cerere scrisa, datata si semnata la TENSA ART DESIGN SA, Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Pacii, nr 22 sau la adresa de email: [email protected].

10.5. Avand in vedere obligatia legala a Organizatorului de a publica numele castigatorului/castigatorilor tombolei, Participantul/participantii declarati castigatori isi dau, prin participarea la tombola, in mod expres acordul ca numele lor sa fie publicate in masura in care sunt extrasi si validati castigatori. Retragerea acestui acord va duce la invalidarea extragerii si eliminarea câștigătorului din urmatoarea extragere.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație în legătură cu prezentul regulament poate fi adresată cel mai târziu în termen de 72 de ore de la terminarea campaniei.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul website-ului https://lensa.ro/