Regulamentul Campaniei promotionale - Famous Sale - Lensa.ro

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

 

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale “Famous Sale” este S.C. TENSA ART DESIGN SRL., cu sediul in Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Pacii, nr 22, CUI: RO25170469; Nr. ORC: J23/1078/2010, tel: 0371.525.778, inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza Notificarii nr. 29247, denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in cadrul website-ului https://lensa.ro/ pe toata perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

1.3. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica si / sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mentionata mai jos, in sectiunea "Durata Campaniei", in limita stocului disponibil pe https://lensa.ro/.

1.4. Campania promotionala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 – Republicata - privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura pana pe 04.05.2021, ora 08:59.

 

SECTIUNEA 3. CONTINUTUL CAMPANIEI

3.1. Pana pe 04.05.2021 clientii beneficiaza de -30% reducere la cumparaturile de peste 199 lei, folosind codul: PREMIUM30, la orice achiziţie de rame de vedere si ochelari de soare din categoria brandurilor de top.

3.2. Reducerile din Campanie se pot cumula cu alte beneficii acordate clientilor Lensa.

 

SECTIUNEA 4. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI


4.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul website-ului https://lensa.ro/.

SECTIUNEA 5. DATE PERSONALE

5.1. Avand in vedere ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene, prin participarea si inscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia Organizatorului si/sau partenerilor acestuia implicatii in desfasurarea Campaniei date cu caracter personal (de  ex. nume, prenume, numar telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de catre Organizator, conform Regulamentului si formularului de inscriere.

5.2. Participantii declara ca au cunostinta despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si isi exprima consimtamantul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari in scopul executarii prezentului Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile GDPR.

5.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participanti se va face in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, dar fara a se limita la, prevederile GDPR, legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania (ANSPDCP) le poate emite din cand in cand in legatura cu acestea.

 

SECTIUNEA 6. INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE


6.1. Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul paginii https://lensa.ro/.

 

SECTIUNEA 7. LITIGII

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

7.2. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul website-ului https://lensa.ro/

 

  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 03.05.2021