inchide

Cosul tau
Cosul tau este gol!

Regulament - Tombola Aniversarea Lensa 11 ani - Lensa.ro

Regulament Tombola Aniversarea Lensa 11 ani

 

 1. ORGANIZATORUL

Organizatorul tombolei „Aniversarea Lensa 11 ani” (denumita in continuare "Concursul") este TENSA ART DESIGN S.A., cu sediul in Str. Pacii nr. 22, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, Judetul Ilfov, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J23/1078/2010 si CUI RO25170469, reprezentata legal prin Administrator - Craciun Daniel. 

Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. 

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

 

 1. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE 

Concursul „Aniversarea Lensa 11 ani” se desfasoara in magazinele fizice LENSA de pe teritoriul Romaniei si pe Lensa.ro

Campania se desfasoara online incepand cu 08.05.2024, ora 09:00, pana la 08.07.2024, ora 08:59.
Campania se desfasoara in toate magazinele Lensa incepand cu 08.05.2024, pana la 07.07.2024, conform programului fiecarui magazin.

2.1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati: 

∙ pe site-ul https://lensa.ro/info/regulament-campanii/ 

∙ in urma unei solicitari scrise trimise la adresa din str. Serg. Ghercu Constantin nr. 1B, et.7, clădirea The Bridge 3, sector 6, 060201, București, România, in atentia departamentului Marketing. 

∙ la solicitarea oricărui vizitator, în cadrul magazinelor fizice.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat pe paginile de socializare in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul https://lensa.ro/info/regulament-campanii/ sau prin celelalte mijloace anterior precizate la art.2.1

 

 1. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs poate participa orice persoana fizica cu varsta de minimum 18 ani la data inscrierii in Concurs si cu domiciliul sau resedinta in Romania. Persoanele sub 18 ani la data inscrierii in Concurs, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand ca, in cazul unui castig, intrarea in posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia. 

Nu pot participa la concurs:

I. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

II. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul I de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

III. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a participarii in Concurs;

IV. angajatii agentiilor/colaboratorilor implicati in organizarea Concursului;

V. membrii familiilor angajatilor, colaboratorilor/agentilor mentionati la punctul IV de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora).

 

 1. MECANISMUL CONCURSULUI

Inscrierea valabila in vederea participarii la concursul „Aniversarea Lensa 11 ani” are in vedere urmatorul mecanism.

 • Efectuarea unei comenzi in perioada 8 mai-8 iulie 2024, de pe site-ul Lensa.ro sau din magazinele Lensa de pe teritoriul Romaniei.
 • Comanda trebuie inregistrata pe un singur bon fiscal/o singura factura.
 • Participantul poate inscrie in Campanie ID-ul unic de comanda o singura data, fie prin intermediul SMS, la numarul scurt 3700, fie prin intermediul formularului: https://lensaro.typeform.com/to/F8hdMnD1
 • ID-ul unic de comanda trebuie scris doar cu cifre, fara diez (#), fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii (exemplu: 11721060).
 • ID-ul unic al comenzii din magazin este mentionat pe bonul fiscal, sub lista de produse, imediat dupa cuvantul „Comanda”.

 • ID-ul unic al comenzii de pe Lensa.ro este mentionat pe factura primita pe e-mail, imediat dupa cuvintele „Comanda Lensa.ro”.

 • Orice inregistrare ulterioara a unui ID de comanda deja inscris in Campanie va fi descalificata.
 • In cazul inscrierii prin formular, participantul va folosi pentru inscriere o adresa de e-mail valida. Dupa inscriere, acesta va primi pe e-mail un mesaj de confirmare a participarii sale la concurs.
 • In cazul inscrierii prin SMS, participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange, Vodafone, Telekom si Digi. Dupa inscriere, acesta va primi un SMS de confirmare.
 • Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 5 (cinci) ID-uri de comanda diferite pe intreaga durata a Campaniei, indiferent de modalitatea de inscriere in campanie. Orice alt ID de comanda introdus dupa primele 5 ID-uri, nu va fi luat in considerare. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele coduri valide pe care Participantul nu le poate inscrie din acest motiv.
 • Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon mobil/e-mail, indiferent de modalitatea inscrierii in Campanie.
 • ID-urile de comenzi valide transmise dupa blocarea numarului nu isi pierd valabilitatea, acestea putand fi inscrise doar daca vor fi retrimise intr-un moment ulterior deblocarii numarului de telefon, respectiv cu respectarea celorlalte conditii din prezentul Regulament si numai in perioada Campaniei.
 • Pentru ca un SMS sa fie considerat valid, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa contina exclusiv ID-ul unic de comanda de pe bonul fiscal sau de pe factura online format din caractere numerice

b) ID-ul unic de comanda de pe bonul fiscal/factura online sa fie scris fara diez (#), fara spatii, semne de punctuatie si/sau alte informatii (exemplu: 11721060)

c) ID-ul unic de comanda de pe bonul fiscal/factura online sa nu mai fi fost inscris anterior in Concurs, indiferent de persoana care face acea inscriere;

d) SMS-ul sa fie transmis la numarul 3700 in perioada 08.05.2024, ora 09:00, pana la 08.07.2024, ora 08:59.

Tariful pentru un SMS trimis la numarul 3700 este tariful normal perceput de operatori pentru un SMS, respectiv 0.05 euro.

Atentie!!! De pe acelasi numar de telefon mobil se pot trimite maximum 5 sms-uri de inscriere in aceasta campanie, cu ID-uri de comanda diferite.

Nu vor fi inscrisi in campanie Participantii care: trimit mai mult de 5 sms-uri de inscriere, inscriu ID-uri de comanda deja inscrise in campanie sau se inscriu in afara perioadei campaniei.

Toti cei care inscriu mai mult de 5 SMS-uri, la al 6-lea SMS vor primi urmatorul mesaj „Inscriere invalida. Conform Regulamentului "Aniversarea Lensa 11 ani" nu poti inscrie mai mult de 5 ID-uri de comanda de pe acelasi numar de telefon.”

 • In urma trimiterii SMS-ului, clientul va primi urmatoarele mesaje:
 1. SMS participare invalida: "Inscriere invalida. ID-ul transmis este incorect. Verifica regulamentul tombolei "Aniversarea Lensa 11 ani" pe lensa.ro/info/regulament-campanii 
 2. SMS participare valida: Felicitari! Te-ai inscris la tombola "Aniversarea Lensa 11 ani", organizata de Lensa. Mai multe ID-uri de comanda, mai multe sanse de castig! Succes! Pastreaza bonul fiscal/factura online pentru validare si pentru ridicarea premiului.
 3. Alte tipuri de mesaje: 

Acest ID de comanda a mai fost folosit in cadrul tombolei. Te rugam sa introduci alt ID. Succes!

Ai introdus un ID de comanda incorect. Tasteaza cu mai multa atentie si poti castiga unul dintre premiile tombolei!

 

In situatia in care un client nu doreste participarea la concursul „Aniversarea Lensa 11 ani”, acesta isi va exprima dezacordul expres in acest sens astfel: se va mentiona acest aspect Organizatorului.

Organizatorul se obliga sa faca public pe pagina web www.lensa.ro, numele castigatorilor si premiile acordate in conformitate cu dispozitiile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. Lipsa acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal comunicate duce la invalidarea castigatorului.

In situatia in care castigatorul si rezerva refuza sa accepte premiul castigat, respectivul premiu nu va fi inlocuit cu un alt premiu sau beneficiu si nici nu se va acorda contravaloarea premiului in bani, acesta ramanand in posesia Organizatorului. In cazuri exceptionale, Organizatorul poate utiliza un alt mecanism privind alocarea premiilor, urmand ca acesta sa fie prezentat intr-un act aditional aferent prezentului document.

 

 1. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile ce vor fi acordate in urma participarii la concursul „Aniversarea Lensa 11 ani” constau in: 

Nr. crt.

Tip premiu

Descriere premiu

Cantitate

Valoare totala EURO

1.

Premiul I 

(Marele Premiu)

Dacia Duster Extreme

1 buc.

28.250 EURO

2.

Premiul II

Voucher valoric de vacanta Happy Tour

1 buc.

4.000 EURO

3.

Premiul III

Televizor Samsung TV Smart QLED 43Q60C

11 buc.

7037 EURO

4.

Premiul IV

 

Voucher Lensa

11 buc.

1100 EURO

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul concursului „Aniversarea Lensa 11 ani” este in cuantum de: 40.387 eur  (TVA inclus) și este echivalent în lei, la cursul practicat de Banca Națională a României.

Specificatiile premiului constand in autoturism marca Dacia Duster Extreme (Marele premiu) sunt cuprinse in Anexa 1 care este parte integranta din prezentul Regulament.

Specificatiile si modalitatea/conditiile de utilizare ale premiului constand in Voucher de vacanta Happy Tour sunt cuprinse in Anexa 2 care este parte integranta din prezentul Regulament. 

Specificatiile premiului constand Televizor Samsung TV Smart QLED 43Q60C sunt cuprinse in Anexa 3 care este parte integranta din prezentul Regulament.

Specificatiile premiului constand Voucher Lensa sunt cuprinse in Anexa 4 care este parte integranta din prezentul Regulament.

5.2. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat Participantilor castigatori ai Campaniei in conformitate cu prevederile Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in cadrul Tombolei, revenind in exclusivitate Participantului castigator.

Premiile nu se preschimba in bani.

5.3. In cazul refuzului persoanei desemnate castigatoare de a intra in posesia  premiului (exemplu: respectivul castigator refuza premiul expres si neechivoc sau manifesta o atitudine pasiva, neprezentandu-se sa ridice premiul), sau in cazul imposibilitatii validarii conform prezentului Regulament, premiul neatribuit/nerevendicat/refuzat se va acorda unei alte persoane, denumită în continuare ”rezerva”. In cazul in care rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

 1. MECANISMUL DE ACORDARE A PREMIILOR

Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti prin intermediul platformei random.org (program online cu distribuire si extragere aleatorie) in data de 11.07.2024, tragere la sorti organizata la sediul TENSA ART DESIGN S.A. si anuntata pe site-ul www.lensa.ro si pe retelele de socializare ale societatii. Odata cu desemnarea castigatorilor, se va desemna si cate o rezerva pentru fiecare castigator, pe baza acelorasi criterii.

Premiile Concursului „Aniversarea Lensa 11 ani” se vor acorda astfel:

I. 1 (un) premiu principal constand intr-o masina Dacia Duster Extreme

II. 1 (un) premiu constand intr-un voucher de vacanta Happy Tour

III. 11 (unsprezece) premii constand in 11 buc. Televizor Samsung TV Smart QLED 43Q60C

IV. 11 (unsprezece) premii constand in 11 buc. voucher Lensa

 

Acordarea premiilor se va realiza astfel:

I. Pentru premiul principal se va realiza o prima sesiune de extragere prin intermediul platformei random.org si se va desemna un singur castigator pentru acest tip de premiu.

II. Pentru premiul secundar voucher de vacanta Happy Tour se va realiza o sesiuni de extragere separata prin intermediul platformei random.org, fara a se include in sesiune castigatorii anteriori.

III. Pentru premiile secundare constand in 11 x Televizor Samsung TV Smart QLED 43Q60C se vor realiza 11 sesiuni de extragere separate prin intermediul platformei random.org, fara a se include in sesiune castigatorii anteriori.

IV. Pentru premiile secundare constand in 11 x voucher Lensa se vor realiza 11 sesiuni de extragere separate prin intermediul platformei random.org, fara a se include in sesiune castigatorii anteriori.

Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a solicita inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici de a schimba caracteristicile/parametrii premiilor castigate. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul Concursului. 

In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, astfel cum este acesta descris in prezentul Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

Daca in timpul Concursului nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Concursului ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului, care va putea organiza un alt concurs in vederea atribuirii acestora.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de participare la Concursuri, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

 1. PROCEDURA DE VALIDARE, ACORDARE SI REVENDICARE A PREMIILOR

Dupa desemnarea castigatorilor, Organizatorul va proceda la validarea participantilor desemnati castigatori, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea acestora. 

Ca regula, in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la anuntarea castigatorilor, Organizatorul va proceda la transmiterea unui e-mail de confirmare/validare a castigului. Dupa transmiterea acestui e-mail, Organizatorul va incerca contactarea telefonica a castigatorilor. In eventualitatea in care la o prima incercare acestia nu pot fi contactati (nu raspund la telefon sau la e-mail in termen de 2 (doua) zile de la primirea e-mailului), Organizatorul va mai incerca inca o data prin aceleasi modalitati, numarul maxim de incercari de contactare agreat fiind de doua. Orice modificare a acestei proceduri va opera prin intermediul actului aditional aferent concursului.

Convorbirile telefonice vor putea fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele  contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania  promotionala. 

Daca Participantul accepta inregistrarea apelului, Participantului i se va solicita sa furnizeze urmatoarele informatii:

- o poza cu bonul fiscal in original sau e-mailul de confirmare cu numarul comenzii la adresa [email protected];

- data nasterii (exclusiv pentru verificare conditiei privind varsta minima de 18 ani); 

- CNP (in scopul exclusiv al indeplinirii obligatiilor fiscale);

- daca este angajat al Organizatorului, al Agentiei sau al oricaror alte societati/entitati implicate  in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei sau ruda de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sot/sotie al tuturor celor mentionati mai sus - daca are domiciliul sau resedinta in Romania.

In cazul in care castigatorii extrasi (1) nu pot fi contactati din motive ce nu tin de culpa Organizatorului (ex: nr. de telefon nu este alocat, este gresit etc.) sau (2) nu si-au revendicat sau refuza premiul sau (3) nu respecta conditiile Regulamentului si a eventualelor acte aditionale/anexe la acesta, in termen de 2 (doua) zile calendaristice de la momentul constatarii situatiei aplicabile, acestia sunt considerati castigatori nevalidati si vor pierde orice drept asupra premiului castigat, urmand ca premiul neatribuit se se acorde unei rezerve. In cazul in care rezerva nu poate fi validata, premiul va ramane in posesia Organizatorului.

Inmanarea premiului se va face in urma verificarii identitatii participantului declarat castigator prin prezentarea documentului de identitate si a e-mailului de confirmare a validarii castigului.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Concursului nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Concursului este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

 1. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

Concursul poate inceta inainte de termen doar in caz de forta majora, caz fortuit, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua respectivul Concurs. Incetarea Concursului inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe site-ul web www.lensa.ro si/sau pe paginile de socializare aferente.  

 

 1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului „Aniversarea Lensa 10 ani” se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/ 2016 (Regulamentul General pentru Protectia Datelor) si ale Legii nr. 190/ 2018 privind aplicarea acestui Regulament, in calitate de oprator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia salariatilor autorizati, imputernicitilor carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele Organizatorului si partenerilor contractuali ai Organizatorului carora aceste date le sunt necesare in vederea desfasurarii relatiei contractuale si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin inscrierea la Concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului si cu faptul ca datele lor personale sa fie prelucrate in scopurile declarate de Organizator in acest Regulament, respectiv prelucrarea in scopul derularii relatiei contractuale, prelucrarea in scopul acordarii premiilor si prelucrarea in scop de marketing, precum si faptul ca sunt de acord ca numele si prenumele acestora sa fie utilizate in materiale foto/video necesare desemnarii publice a premiilor. Datele personale stocate de Organizator sunt doar cele referitoare la castigator, in vederea revendicarii premiului.

Organizatorul ii poate solicita castigatorului consimtamantul liber exprimat pentru a utiliza in mod gratuit, pentru o perioada de timp nedeterminata, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de resedinta si imaginea lui, putand utiliza datele personale colectate pentru desfasurarea concursului in vederea contactarii participantului. Pentru a-si exprima acordul expres in acest sens, Participantul castigator va completa si valida o declaratie in care vor fi cuprinsi termenii acestui acord. Organizatorul nu conditioneaza participarea la Concurs sau inmanarea premiului de acordarea acestui acord, participantii putand opta sa nu completeze documentul pus la dispozitie de Organizator.

Astfel, Organizatorul si colaboratorii sai implicati in derularea Concursului garanteaza tuturor participantilor la Concurs (in calitate de persoane vizate) urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de a fi sters din baza de date a Organizatorului, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul de a se opune la prelucrarea dateor in baza unor decizii individuale automate, dreptul la portabilitate dreptul de opozitie sidreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de acces la date: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta.Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Organizatorului, trimise la adresa acestuia mentionata in partea introductiva din Regulamentul Oficial.

Dreptul de interventie asupra datelor: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit:

a). rectificarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b). restrictionarea prelucrarii in cazurile in care persoana vizata cotesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii, Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrari, dar persoana vizata i le solicita pentru constataream exercitarea sau apararea unui drept in instanta, precum si in cazul in care persoana vizata s-a opus prelucrarii (din motive legate de situatia particulara in care se afla), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

c). notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Dreptul de opozitie: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In ambele cazuri, in vederea exercitarii drepturilor sale, persoana vizata va inainta Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

Dreptul la portabilitate: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant (astfel cum este prevazut in Regulamentul UE 2016/ 679) si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Dreptul de a se opune unui proces decizional individual automatizat: orice participant (persoana vizata) are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este: participarea la concursul organizat in conditiile descrise in prezentul Regulament (si a eventualelor acte aditionale), desemnarea castigatorului si contactarea participantului in vederea inmanarii premiului castigatorului. Scopul prelucrarii datelor nu va fi extins unilateral de Organizator. Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele prevazute in Regulament va putea opera doar prin intermediul unui acord distinct intre Operator si Participant.

Prin participarea la Concurs participantii declara ca sunt de acord cu prezentul Regulament si isi exprima implicit acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numar de telefon catre Organizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, ca acestea sa fie prelucrate si utilizate de catre Organizator. De asemenea, in scopul validarii si inmanarii premiului, castigatorul va prezenta documentul de identitate angajatului desemnat. Documentul de identitate este prezentat stric in scopul validarii identitatii castigatorului cu cea a persoanei prezente la ridicare pentru a evitarea fraudarea concursului. In acest caz, documentele de identitate nu vor fi pastrate de catre Organizator in bazele de date interne/arhive. 

TENSA ART DESIGN S.A. se obliga ca datele colectate ale participantior la concursuri sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

Exceptie de la prevederile mai sus mentionate va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

Numele castigatorului sau lista castigatorilor (in cazul in care a fost desemnat mai mult de unul), alaturi de premiul/ premiile castigate va fi facut/(a) public/(a) pe site-ul www.lensa.ro si/sau pe pagina de Facebook si/sau Instagram a Organizatorului, in termen de 2 (doua) zile de la data desemnarii si validarii castigatorului, in conformitate cu art. 42 alin. (2) din Ordonanta nr. 99/2000. 

 

 1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Pentru scopul acestui Regulament Oficial si a eventualelor acte aditionale, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial si prin actele aditionale.

Invocarea fortei majore de catre Organizator nu va fi conditionata de prezentarea unui certificat de forta majora/alt document similar eliberat de autoritatile/organismele competente.

Cazul fortuit este definit ca fiind un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs.

Daca o situatie de forta majora sau un caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si a actelor aditionale si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau al cazului fortuit.

 

 1. RASPUNDEREA

Prin participarea la Concurs, toti Participantii sunt de acord, se obliga sa respecte si sa se conformeze prevederilor termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si a eventualelor sale actelor aditionale, precum si tuturor cerintelor si deciziilor luate de Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea Concursului.
Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si a eventualelor sale acte aditionale.

Prin participarea la Concurs, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prezentul Regulament Oficial si este de acord cu urmatoarele:

 • Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 • Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;
 • Participantul este de acord ca datele sale personale sa fie colectate si prelucrate, astfel cum acestea sunt mentionate in cuprinsul Regulament Oficial si in scopul declarat prin acesta.

Organizatorul prezentului Concurs:

 • nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 • Nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite, functionalitatea acestora sau conditiile de utilizare, acestea fiind gestionate exclusiv de catre furnizor/producator
 • este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezentul Concurs, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 • nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 • isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu ofera datele solicitate conform Regulamentului in vederea validarii ca si castigator sau inmanarii premiului.

In cazul premiilor ce au natura unor produse, castigatorii beneficiaza de garantiile oferite de producator. In cazul oricarei defectiuni sau oricarei functionari necorespunzatoare, participantii se vor adresa producatorului in baza certificatului de garantie aferent.

 

 1. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestuia sau costurile Concursului.


ANEXA 1 PRIVIND CONCURSUL „Aniversarea Lensa 11 ani”

Dacia Duster Extreme

Design

 • Sistem de iluminare de tip LED pentru lumini de rulare pe timp de zi
 • Tapiterie interioara specifica "Extreme"
 • Jante aliaj 17"
 • Design Tergan, semi-diamantat
 • Carcase oglinzi de culoare Copper Brown
 • Semnalizatoare laterale
 • Bare de pavilion modulare
  Geamur spate si luneta cu tenta de culoare inchisa

Confort

 • Geamuri electrice spate
 • Geamuri electrice fata cu impuls
 • Bancheta spate rabatabila 40/60
 • Scaun sofer cu reglaj pe inaltime si lombar
 • 3 tetiere pentru locurile din spate
 • Cotiera centrala cu spatiu de depozitare

Siguranta

 • Centuri de siguranta fata fixe
 • Martor necuplare / decuplare centuri siguranta pentru toate cele 5 locuri
 • Sistem de monitorizare a atentiei soferului
 • Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate
 • Kit de reparatie
 • Asistenta la mentinerea benzii de rulare
 • Sistem de monitorizare presiune pneuri
 • Proiectoare ceata
 • Apel de urgenta 112
 • Airbag-uri laterale de tip cortina pentru pasagerii spate
 • ABS
 • Cruise Control
 • Franare de urgenta automata cu detectare a pietonilor si ciclistilor
 • Asistare la franarea de urgenta
 • Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace) pentru sofer si pasager fata
 • 3 centuri de siguranta spate, cu prindere in 3 puncte

Post conducere

 • Aer conditionat automat cu reglare monozona
 • Card acces maini libere
 • Buton si functie ECO MODE
 • Luneta spate incalzita
 • Faruri cu aprindere automata si senzor de ploaie
 • Volan imbracat in piele sintetica
 • Volan reglabil pe inaltime si adancime
 • Oglinzi retrovizoare electrice, dejivrante si rabatabile
 • Priza accesorii (USB locuri spate)
 • GSI (indicator de schimbare optima a treptelor de viteza - cutii manuale)
 • Inchidere centralizata

Optionale:

Techno Pack

 • Frana de parcare asistata electric
 • Media Nav Live
 • Incarcare telefon prin inductie

Heated seats

 • Scaune fata incalzite
 • volan incalzit

Parking Pack

 • Detector unghi mort
 • Senzori acustic fata/spate
 • Camera 360

 

MOTOR

Motor

HEV 140

Putere maxima (kW / CP)

104 kW

Cuplu maxim (Nm)

148

Tip cutie de viteze

Automata

Tip transmisie

4X2

Numar de rapoarte

4

Cilindree (cm3)

1598

Numar cilindri

4

Tip omologare

WLTP

Carburant

Benzina

 

CONSUM

Emisii CO2 (g/km)

114

Consum mixt (l/100km)

5.1

 

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h)

160

 

ANVELOPE

Dimensiune pneuri fata/spate

215/65 R17 - 215/65 R18

 

GREUTATE

Masa totala rulanta (MTR)

2620

Masa maxima remorcabila fara franare

725

Sarcina utila (min-max)

448/490

Masa maxima remorcabila cu franare

750

Total maxim autorizat (MMAC)

1870

Masa proprie (min-max)

1380/1422

 

DIMENSIUNI

Garda la sol (min)

209

Lungime

4343

Latime (totala / cu retrovizoare)

1813/2069

Inaltime

1656

Ampatament

2657

Capacitate rezervor carburant

50

 

ALTELE

Numar locuri

5

Numar de usi

5

 

*Imaginea este cu titlu de prezentare

 

ANEXA 2 PRIVIND CONCURSUL „Aniversarea Lensa 11 ani”

Specificatii Televizor Samsung TV Smart QLED 43Q60C

CARACTERISTICI GENERALE

Diagonala display

108 cm

Tip TV

Smart TV

Tehnologie display

QLED

Tehnologie speciala

QLED

Claritate imagine

4K

Culoare

Negru

Interfata

2 x USB 3 x HDMI CI+ slot 1 x Digital Optical Out

Format display

Plat

 

SMART TV

Sistem de operare

Tizen

Aplicatii Video Streaming

YouTube Netflix Rakuten TV Disney+ HBO Max

Caracteristici cheie

Asistent vocal inteligent Tap View Multi View Q-Symphony

Mirroring

iOS Android

Asistent vocal inteligent

Bixby

Tip procesor

Quantum Lite 4K

Versiune Bluetooth

5.2

 

CARACTERISTICI VIDEO

Rezolutie

3840 x 2160

Tip tehnologie HDR

HDR 10+ HLG Quantum HDR

Tehnologii imagine

Contrast Enhancer Supreme UHD Dimming Film Mode Dual LED 100% Color Volume cu Quantum Dot Smart Calibration Real Depth Enhancer

Tuner digital integrat

DVB-C DVB-S2 DVB-T2

 

CARACTERISTICI AUDIO

Tehnologii audio

Multiroom Link Audio Pre-selection Descriptor Adaptive Sound OTS Lite Dolby

Sistem audio

2

Putere difuzoare integrate

20 W

Subwoofer integrat

Nu

 

CONECTIVITATE

Conectivitate wireless

Bluetooth Wi-Fi

Standard Wi-Fi

802.11 ac

 

CONSUM ENERGIE

Consum energie electrica / 1000 ore

51 kWh

Consum energie electrica in modul HDR/ 1000 ore

102 kWh

Putere consumata in stand-by

0.5 W

Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE

Clasa F

 

DIMENSIUNI

Dimensiune cu stand

965.5 x 181 x 598.1 mm

Dimensiune fara stand

965.5 x 25.7 x 559.4 mm

Greutate cu stand

8.4 Kg

Greutate fara stand

8.6 Kg

Dimensiune cutie

1093 x 126 x 667 mm

Greutate cutie

11.8 Kg

 

ACCESORII

Continut pachet

Cablu alimentare Telecomanda Manual utilizare

 

SISTEM MONTARE PE PERETE

Compatibilitate VESA

200 x 200

 

ANEXA 3 PRIVIND CONCURSUL „Aniversarea Lensa 11 ani”

Voucher de vacanta Happy Tour

Caracteristici

Valabilitate 1 an de zile de la data emiterii.

Voucherul este in valoare de 4000 EURO (tva inclus) si poate fi folosit pentru achizitionarea de servicii turistice interne si externe din portofoliu Happy Tour.

Prezentul voucher este nominal si transmisibil; acesta poate fi folosit doar o singura data, pentru unul sau mai multe servicii turistice din portofoliul Happy Tour.

Serviciile vor fi confirmate in limita disponibilitatii la momentul transmiterii cererii  de rezervare. 

Daca valoarea serviciilor achizitionate depaseste valoarea voucherului, posesorul voucherului va achita diferenta aferenta la agentia Happy Tour.

Daca valoarea serviciilor achizitionate este mai mica decat valoarea voucherului, diferenta aferenta nu se returneaza posesorului; 

In cazul in care voucherul nu este folosit pana la data expirarii lui, contravaloarea  lui nu se va rambursa, iar detinatorul voucherului isi pierde dreptul de a-l utiliza; 

Pentru a putea folosi voucherul, posesorul are obligativitatea de a face dovada faptului ca detine acest voucher prin transmiterea acestuia pe e-mail-ul agentiei impreuna cu o copie de pe BI sau CI.

 

Pentru utilizarea acestui voucher va rugam sa contactati:

[email protected] 

021 307 06 47

 

ANEXA 4 PRIVIND CONCURSUL „Aniversarea Lensa 11 ani”

Voucher Lensa

Caracteristici

Fiecare voucher Lensa este in valoare de 100 euro si poate fi folosit la orice comanda de pe site-ul Lensa.ro si din magazinele Lensa.