inchide

Cosul tau
Cosul tau este gol!

Regulament - Tombola 2 - Lensa Bucuresti Lizeanu - Lensa.ro

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI 2 Lensa Bucuresti Lizeanu

 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Tombolei, numita in cele ce urmeaza “Campania” este TENSA ART DESIGN SA, cu sediul in Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Pacii, nr 22, CUI: RO25170469; Nr. ORC: J23/1078/2010, tel: 0371.525.778,  inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza Notificarii nr. 29247, denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in cadrul website-ului https://lensa.ro/ pe toata perioada de desfasurare a Campaniei promotionale.

1.3. La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica si / sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mentionata mai jos, in sectiunea "Durata Campaniei", in limita stocului disponibil pe https://lensa.ro/.

1.4. Campania promotionala se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 – Republicata - privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinul Lensa din Bucuresti Lizeanu, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se desfasoara in magazinul Lensa din Bucuresti Lizeanu pentru primii 30 de clienti, incepand cu 13.06.2024 și până la momentul la care se epuizează numărul de 30 de consultații urmate de comenzi, conform programului magazinului (numita in continuare „Durata Tombolei”).

3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Tombolei pe parcursul derularii acesteia, conform prevederilor de la Sectiunea 1 de mai sus. Orice modificare va fi facuta publica in cadrul website-ului https://lensa.ro/info/regulament-campanii/regulament-tombola-2-lensa-bucuresti-lizeanu/ Modificarile nu pot privi premiul acordat.

 

SECTIUNEA 4. PREMII

4.1. In magazinul Lensa Bucuresti Lizeanu, primii 30 de clienti care se programeaza si vin la consultul optometric gratuit, primesc gratuit o pereche de ochelari de vedere, constand in:

  • lentile de vedere cu grosimea 1.5;
  • rame de vedere: Polarizen XH9039 C2 sau Polarizen 6603 C1;

4.2. In cazul in care unul dintre primii 30 de clienti doreste sa achizitoneze alte rame sau lentile in afara de cele mentionate la art. 4.1., beneficiaza de un dicount de 579 lei, aceasta reprezentand valoarea toatala a premiilor mentionate la art. 4.1.

4.3. Clientii beneficiaza de perechea de ochelari de vedere gratuita potrivit art. 4.1., in limita stocului disponibil.

4.4. Beneficiile prezentei campanii se pot cumula cu alte beneficii acordate clientilor Lensa.

4.5. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina la sursa si sa vireze impozitul datorat pentru Premiul acordat Participantilor castigatori ai Campaniei in conformitate cu prevederile Titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu Premiile acordate in cadrul Tombolei, revenind in exclusivitate Participantului castigator.

Premiile nu se preschimba in bani.

 

SECTIUNEA 5. CONDITII SI MECANISMUL DE PARTICIPARE LA TOMBOLA

5.1. Pentru a intra in concurs, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

  • sa vina in magazinul Lensa din Bucuresti Lizeanu;
  • sa efectueze un consult optometric gratuit;
  • sa fie printre primii 30 de clienti care comanda ochelari de vedere.

Toate persoanele care vor respecta pasii de mai sus vor primi garantat premiile mentionate la sectiunea 4.

5.2. Tombola se desfasoara incepand cu 13.06.2024, pentru primii 30 de clienti, conform programului magazinului Lensa din București, Lizeanu. O persoana se poate inscrie o singura data pe perioada concursului. 

 

 

SECTIUNEA 6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La aceasta Tombola poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Tombolei si care are domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului. Persoanele sub 18 ani la data inceperii Campaniei, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand ca, in cazul unui castig, intrarea in posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia.

6.2. Prin inscrierea si participarea la Tombola, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acestea (personal ori prin imputerniciti/parteneri) pe o perioada  .corespunzatoare scopului prelucrarii, in conformitate cu politica de prelucrare a datelor private afisata pe site-ul organizatorului.

6.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul isi rezerva dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul sa elimine din Tombola inscrierile oricarui participant care s-a dovedit ca a fraudat sau a incercat fraudarea campaniei, procedand la demersuri legale pentru sanctionarea acestora conform legilor in vigoare.

6.5. Prin inscrierea la Tombola se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 7. MODALITATILE DE ATRIBUIRE A PREMIILOR

7.1. Primii 30 de clienti care efectueaza un consult optometric gratuit si o comanda de ochelari de vedere, primesc gratuit premiile mentionate in sectiunea 4.

7.2. O persoana se poate inscrie o singura data pe perioada concursului. 

 

SECTIUNEA 8. REVENDICAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1. In scopul validarii finale, Organizatorul va solicita participantilor/reprezentantilor legali, la momentul decernarii premiului, prezentarea cartii de identitate. Nu se accepta revendicarea premiilor de catre altcineva decat de catre persoana care a parcurs pasii de participare la tombola conform Regulament sau de catre reprezentantul legal al acesteia.

8.2. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament. Pentru revendicarea premiilor, Participantii/Castigatorii sunt obligati sa puna la dispozitia Organizatorului nume, prenume, numar de telefon si adresa de e-mail valide.

8.3. Toate cheltuielile privind punerea la dispozitie a premiului vor fi suportate de catre Organizator, cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

Clauze diverse de validare si acordare a premiilor.

8.4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premiile Tombolei este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

8.5. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa sau partial, unei alte persoane.

8.6. Premiile oferite in cadrul concursului vor fi puse in posesia castigatorilor doar pe teritoriul Romaniei si nu pot fi inlocuite cu bani sau alte beneficii.

8.7. Organizatorul va face publice numele castigatorilor și câștigurile acordate acestora prin publicarea pe site-ul https://lensa.ro/.

 

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida orice participare i se pare suspecta in conformitate cu prevederile prezentului regulament, fara a informa participantul de acest lucru.

 

SECTIUNEA 10. DATE PERSONALE

10.1. Avand in vedere ca Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (GDPR) este aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene, prin participarea si inscrierea conform prezentului regulament, este necesar ca participantii sa puna la dispozitia organizatorului si/sau partenerilor acestuia implicatii in desfasurarea concursului date cu caracter personal (de  ex. nume, prenume, numar telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de catre Organizator conform Regulament si formularului de inscriere.

 10.2. Participantii declara ca au cunostinta despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal si isi exprima consimtamantul in mod liber, expres si neechivoc cu privire la astfel de prelucrari in scopul executarii prezentului Regulament si pentru indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv din domeniul fiscal, in conformitate cu prevederile GDPR.

10.3. Prelucrarea datelor furnizate de Participantii se va face in conformitate cu legislatia aplicabila privind protectia datelor cu caracter personal, incluzand, dar fara a se limita la, prevederile GDPR, legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din Romania (ANSPDCP) le poate emite din cand in cand in legatura cu acestea.

10.4. Participantii isi pot retrage oricand si in mod gratuit consimtamantul pentru prelucarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus, fara a afecta, insa, legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.  In cazul retragerii consimtamantului de prelucrare a datelor oferite pentru inscrierea la concurs, calitatea de participant inceteaza din momentul retragerii. In conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la  rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, precum si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice in relatia cu participantul sau l-ar putea afecta in mod similar intr-o masura semnificativa. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantul se poatei adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la TENSA ART DESIGN SA, Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Pacii, nr 22 sau la adresa de email: [email protected].

10.5 Avand in vedere obligatia legala a Organizatorului de a publica numele castigatorului/castigatorilor tombolei, Participantul/participantii declarati castigatori isi dau, prin participarea la tombola, in mod expres acordul ca numele lor sa fie publicate in masura in care sunt extrasi si validati castigatori. Retragerea acestui acord va duce la invalidarea extragerii sieliminarea câștigătorului din urmatoarea extragere.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Tombola existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

12.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Tombola se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

13.2. Orice reclamație în legătură cu prezentul regulament poate fi adresată cel mai târziu în termen de 72 de ore de la terminarea campaniei.

 

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul website-ului https://lensa.ro/