Regulament Oficial Giveaway Instagram Black Friday Vara - Lensa.ro

 
GIVEAWAY Instagram
Black Friday Vara
 

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA CONCURSULUI:

1.1. Organizatorul Concursului este TENSA ART DESIGN SA., cu sediul in Com. Chiajna, Jud. Ilfov, Str. Pacii, nr 22, CUI: RO25170469; Nr. ORC: J23/1078/2010, tel: 0371.525.778,  inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza Notificarii nr. 29247, denumita in continuare "Organizatorul".

1.2. Concursul se va derula in conformitate cu prezentul Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Concursului (denumit in continuare „Regulamentul”).

1.3. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin punerea la dispozitie in mod gratuit oricarei persoane in in cadrul website-ului https://lensa.ro/

1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificari ulterioare vor fi disponibile  in cadrul website-ului  https://lensa.ro/ 
 
 
SECTIUNEA 2: LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
 
2.1. Concursul este organizat si se desfasoara in mediul online, pe pagina de Instagram Lensa (https://www.instagram.com/lensa.ro/)
 
 
SECTIUNEA 3: DURATA CONCURSULUI
 
3.1. Concursul se desfasoara in perioada 29.06.2022, ora 10:00, 06.07.2022, ora 23:59. Orice Participant care nu se incadreaza in acest interval de timp nu va fi luat în considerare.
 
 
SECTIUNEA 4. PREMIILE
 
4.1. In cadrul Concursului se acorda:
4.2. Vor beneficia de premiu 10 castigatori.
 
 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI
 
5.1. Ce ai de facut:
 
1. Follow contului @lensa.ro
2. D─â-i tag unui prieten cu care ai planuri de vacan╚Ť─â. (Sunt permise mai multe comentarii cu persoane diferite).
3. Op╚Ťional, po╚Ťi da share concursului la tine în story.
 

SECTIUNEA 6. EXTRAGEREA CASTIGATORILOR

 
6.1. Castigatorul va fi ales pe 07.07.2022, prin intermediul platformei Comment Picker (https://commentpicker.com/) si anuntat pe pagina de Instagram @Lensa.ro, printr-un commentariu la postarea concursului. Tragerile la sorti vor fi inregistrate si, pentru transparenta, vor fi puse la dispozitie oricarui Participant care trimite Organizatorului o solicitare scrisa in acest sens, la adresa de e-mail [email protected]
 
 
 
SECTIUNEA 7. RIDICAREA PREMIILOR
 
7.1. Pentru a revendica premiul, castigatorul va trimite un mesaj catre contul de Instagram @lensa.ro cu adresa de e-mail, numele si prenumele.
 
 
SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

8.1. La aceast Concurs poate participa orice persoana fizica, cu varsta de minimum 18 ani si care are domiciliul sau resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului. Persoanele sub 18 ani la data inceperii Concursului, pot participa doar cu acordul explicit al reprezentantului legal (parinte/ tutore legal) aceasta insemnand ca, in cazul unui castig, intrarea in posesie se face doar cu acordul explicit al acestuia.

8.2. Prin inscrierea si participarea la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acestea (personal ori prin imputerniciti/parteneri) pe o perioada nedeterminata.

8.3. Prin inscrierea la Concurs se considera ca participantii au cunoscut si accepta integral, expres si neechivoc prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 9. FORTA MAJORA

9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

9.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora, acesta este obligat sa comunice Participantilor la Concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru premiul obtinut de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, Titlul III Impozitul pe venit. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorului.

SECTIUNEA 11. LITIGII

11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in cadrul website-ului https://lensa.ro/

 
 
  • Distribuie pe:
Ultima actualizare: 29.06.2022